NYITÓ OLDAL
RÓLUNK
MŰKÖDÉSÜNK
FÜST MILAN ÍRÓI ÉLETMŰVÉNEK ÁPOLÁSA
DOKUMENTUMOK
GALÉRIA
KAPCSOLAT
HÍREK
Magyar EnglishFrançaisGerman
Díjak
 Az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány kuratóriuma odaítélte a 2009.évi
 • Füst Milán Fordítói Díjat és
 • Füst Milán Fordítói Ösztöndíjat

Az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány

2009. évben Füst Milán Fordítói Díjban részesítette

 • Hannu Launonen finn
 • Tatjana Voronkina orosz

műfordítókat

Füst Milán Fordítói Díjat a kuratórium ítéli oda. A díj emlékéremből, oklevélből és 5.000 € pénzjutalomból áll.

Az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány a beérkezett pályaművek közül

2009. évben Füst Milán Fordítói Ösztöndíjban részesítette

 • Mihail Csemisev – Oroszország – Mari Köztársaság
 • Nikolaj Bojkov - Bulgária
 • Elżbieta Sobolewska – Lengyelország
 • Natalia Zaremba-Huzsvai és Charles Zaremba – Franciaország (megosztva)
 • Stefka Hrusanova – Bulgária
 • Martin Vasilev Hristov – Bulgária
 • Julia Krumova – Bulgária
 • Anna Górecka – Lengyelország
 • Bernard Adams – Anglia

műfordítókat.

Füst Milán Fordítói Ösztöndíj emléklapból és 2.500 € pénzjutalomból áll.

A díjak  ünnepélyes átadására 2009. december 16-án az Illyés Archívum I. emeleti dísztermében került sor. Az ünnepi ülésen megjelent

 • Prof.dr. Boytha György, a kuratórium tagja, nyugalmazott nagykövet,
 • Dr. Rőder Edit ügyvéd, a kuratórium tagja, akit Füst Milánné Helfer Erzsébet - aki halálakor meglevő teljes vagyonát Füst Milán nevét viselő alapítványra hagyta -, mint a család barátját delegálta a háromtagú kuratóriumba,
 • Barna Imre, az Európa Kiadó igazgatója, aki a kuratórium felkérésére áttanulmányozta a Füst Milán Fordítói Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatokat, és javaslatot tett a díjazottak személyére, továbbá aki széleskörű irodalmi és fordítói ismeretei révén segítséget nyújtott a kuratóriumnak a Füst Milán Fordítói Díjak odaítélésében is.
 • Visoczki Istvánné, az Alapítvány gazdasági megbízottja.

 

Díjátadás elnöksége

 Dr. Boytha György - Dr. Rőder Edit - Barna Imre - Visoczki Istvánné

Ünnepi beszédet mondott dr. Rőder Edit, a kuratórium tagja. Elöljáróban megemlékezett prof.dr. Bodnár Györgyről , a kuratórium elhunyt elnökéről, felidézve Bodnár György ravatalánál az Alapítvány nevében elmondott emlékbeszédét.

Dr. Rőder Edit felkérte a díjazottakat, hogy szólításuk sorrendjében vegyék át díjaikat, Barna Imre igazgató urat pedig arra kérte, hogy mondjon rövid laudációt, mellyel a kuratórium döntésének indokát adja.

Dr. Rőder Edit a Füst Milán Díjban részesített Tatjana Voronkina laudációja kapcsán kiemelte, hogy A feleségem története az orosz nyelvű kiadást is beleértve eddig 20 nyelven jelent meg. Német nyelven a mű kilenc kiadást ért meg, legutóbb 2007 karácsonyán jelent meg. Elmondotta, hogy amikor Füst Milán tulajdonában volt Berlin, Eckert str. 6. sz. alatti ingatlan visszaigénylése ügyében Berlinben tárgyalt, az ingatlankezelő szerv munkatársai közölték, hogy ők Füst Milán nevét ismerik, mert A feleségem történte kötelező olvasmány a gimnazisták számára Németországban.

Az Alapítvány 2008-ban szerződést kötött a mű bolgár és szerb, 2009-ben török nyelvű kiadására is.

Valamennyi díjazott munkásságát laudációjában Barna Imre, az Európa Könyvkiadó igazgatója értékelte.

 Mikhail Chemyshev  Anna Górecka  Bernard Adams

Mikhail Chemyshev
orosz és cseremisz

Anna Górecka
lengyel

Bernard Adams
angol

műfordítók átveszik ösztöndíjaikat

Vendégek

 A díjkiosztó ünnepség meghívott vendégei

 

Füst Milán Prózaírói Díj kuratóriuma Sándor Iván író  elnökletével

2009. évben Füst Milán Prózaírói Díjban részesítette

 • Balázs Attila 
 • Schein Gábor
írókat.
Laudációt mondott: Csordás Gábor, Dérczy Péter
A prózaírói díj emlékéremből, oklevélből és 250.000 Ft pénzjutalomból áll.