texts-to-order.info/example/ примеры работ

 

NYITÓ OLDAL
RÓLUNK
MŰKÖDÉSÜNK
FÜST MILAN ÍRÓI ÉLETMŰVÉNEK ÁPOLÁSA
DOKUMENTUMOK
GALÉRIA
KAPCSOLAT
HÍREK
Magyar EnglishFrançaisGerman
.

 

 

Find patient medical information for Valtrex oral on WebMD including its uses, side effects and safety, interactions, pictures, warnings and user ratings. valtrex received an overall rating of 8 out of 10 stars from 23 reviews. See what others have said about Valtrex, including the effectiveness, ease of use and side ... TOP quality erctile dysfunction medications for sale. Guaranteed delivery. VISA*MasterCard*Amex cards accepted. Online Customer Support. Further enquiry gave me the information that her husband had been prescribed viagra two years ago when he visited a doctor to check out as to why they did ... The prospective XENDOS (xenical in the prevention of Diabetes in Obese Subjects) study was primarily conducted to determine the long-term effect of orlistat, ... Who should NOT take Valtrex? What side effects are possible with Valtrex? Are there any other precautions or warnings for valtrex? What other drugs could ... Fluoxetine (prozac) is used to treat depression, obsessive-compulsive disorder (bothersome thoughts that won't go away and the need to perform certain actions ... synthroid, a synthetic thyroid hormone prescribed for most hypothyroidism cases, provides little benefit and causes many harmful side effects. Propecia (Proh-pee-sher) is a medicine which is used in male-pattern baldness. propecia contains finasteride. It is supplied by Merck Sharp & Dohme Limited. The documented risks of these drugs are provided so the public can make informed, educated decisions. trazodone is an older antidepressant drug. The U.S. ... Consumer ratings reports for seroquel. Includes patient rankings on scale of 1-5, comments, side effects, dosage, sex, age, time taken.

 

Rólunk

A Magyar Tudományos Akadémia Füst Milán Fordítói Alapítvány Füst Milánné Helfer Erzsébet közcélú kötelezettségvállalása, végrendelete, s az ezen alapuló, a Budapesti Állami Közjegyzők Irodája által hozott hagyatékátadó végzésnek megfelelően jött létre 1989-ben. A MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány vagyona a Budapesti Állami Közjegyzők Irodája 1.Kjö.II.8035/1987/12. számú hagyatékátadó végzés alapján „az örökhagyó teljes vagyona”. Az Alapítvány önfenntartó, sem a magyar államtól, sem más állami szervtől, intézménytől vagy magánszemélytől támogatásban nem részesül.

Elérhetőségünk

MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány
1053 Budapest Ferenciek tere 4 II/1.
Dr. Rőder Edit
Tel./fax: +36 1  3174434
e-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

Az alapítvány célja

A magyar költészet, prózairodalom megismertetésének elősegítése az európai, s Európán kívüli nemzetek számára a magyar irodalom magas, művészi színvonalú idegen nyelvre fordításával,

azoknak az alkotóknak a díjazása, akik a magyar irodalom folyamatának egészét, egy korszakát, vagy egy jelentős alkotóját bemutató kritikai művet írtak, feltéve, ha az általuk írt mű idegen nyelven is megjelent, továbbá

Füst Milán írói életművének ápolása, az életművel kapcsolatos bibliográfia, vagy tudományos munka elismerése, Füst Milán írói, költői munkásságának megismertetésével, előadásával kapcsolatos tevékenység támogatása.

Az Alapítvány Kuratóriuma, a szerzői jog gyakorlása

Füst Milánné Helfer Erzsébet közcélú felajánlásának-végintézkedésének megfelelően az Alapítvány munkáját három főből álló Kuratórium irányítja. A Kuratórium egy tagját, elnökét a Magyar Tudományos Akadémia jelöli, egy tagját a Szerzői Jogvédő Hivatal, további egy tagját pedig Füst Milánné Helfer Erzsébet delegálta a Kuratóriumba. A Kuratórium maga választja elnökét. A Kuratórium megbízása határozatlan időre szól. A Kuratórium első elnöke dr. Szabolcsi Miklós akadémikus. Tagjai: dr. Boytha György jogász professzor, dr. Rőder Edit ügyvéd.

Dr. Rőder Editet Füst Milánné Helfer Erzsébet személyesen delegálta a Kuratóriumba, s egyúttal megbízta azzal, hogy készítse el a közcélú kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, lássa el a végrendeleti végrehajtói teendőket, s a hagyaték átadását követően készítse el az alapítvány alapító okiratát, továbbá működjön közre mint személyes megbízottja a  Kuratórium munkájában, feljogosította arra is, hogy jelölje ki utódát, ha a Kuratóriumi tisztséget bármilyen okból ellátni nem tudná.

   

 
 
Prof. Dr. Szegedy-Maszák Mihály
 
Dr. Szinger András
Dr. Rőder Edit
a kuratórium tagja

Prof. Dr. Szegedy-Maszák Mihály
a kuratórium elnöke

 Dr. Szinger András
a kuratórium tagja

 

 
Visoczki Istvánné gazdasági megbízott
 Visoczki Istvánné
gazdasági megbízott

Füst Milán szerzői jogainak örököse: a Magyar Tudományos Akadémia Füst Milán Fordítói Alapítvány.

A Kuratórium megbízásából a szerzői jogokat, a Füst Milán-művek fordítói, kiadói, előadási, rádió- vagy tévésugárzási, internetes hozzáférhetővé tételének és bármely más nyilvános felhasználásának jogait a már megjelent művek esetében dr. Rőder Edit ügyvéd a Kuratórium tagja, a meg nem jelent művek esetében a Kuratórium elnöke; korábban dr. Szabolcsi Miklós akadémikus, majd 2008. október 29-én bekövetkezett haláláig dr. Bodnár György professzor gyakorolta.

Dr. Szabolcsi Miklós akadémikus, a Kuratórium elnöke Budapesten, 2000. szeptember 2-án elhunyt. A 2000. december 18-án Magyar Tudományos Akadémia Tudós Klubjában tartott ösztöndíjkiosztó ünnepségen dr. Rőder Edit a Kuratórium tagja megemlékezett dr. Szabolcsi Miklós elhunyt elnökről.

Glatz Ferenc úr a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2000. október 27-én dr. Szabolcsi Miklós halálával megüresedett elnöki tisztre dr. Bodnár György professzort, az irodalomtudomány doktorát, az MTA Irodalomtudományi Intézete nyugalmazott igazgatóját, tanácsadóját jelölte.

Glatz Ferenc jelölését követően a Kuratórium tagjai dr. Boytha György és dr. Rőder Edit 2000. október 30-án tartott Kuratóriumi ülésen az Akadémia elnökének javaslatára egyhangúan az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány Kuratóriuma elnökének választotta dr. Bodnár György professzort.

2008. október 29-én Dr. Bodnár György elhunyt. Ravatalánál 2008. november 7-én az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány nevében dr. Rőder Edit mondott gyászbeszédet .

Pálinkás József úr a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2010. szeptember 21-én dr. Bodnár György halálával megüresedett elnöki tisztre prof. dr. Kulcsár Szabó Ernő akadémikust jelölte.

A 2010. február 7. napján elhunyt dr. Boytha György kuratóriumi tag helyére a Szerzői Jogvédő Hivatal jogutódja, az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 2010. szeptember 21-én dr. Szinger András főigazgatót delegálta a háromfős Kuratóriumba. Dr. Boytha György ravatalánál az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar nevében dr. Földi András dékánhelyettes mondott emlékbeszédet .  

Dr. Boytha Györgyről, az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány 21 évig volt kurátoráról a 2011. november 25-i díjkiosztó ünnepségén dr. Rőder Edit emlékezett meg.

Pálinkás József jelölését követően a Kuratórium tagjai, dr. Rőder Edit és dr. Szinger Andás 2010. október 11-án tartott Kuratóriumi ülésen az Akadémia elnökének javaslatára egyhangúan az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány Kuratóriuma elnökének választotta Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernő akadémikust.

A Fővárosi Bíróság 12.Pk.63.741/1990/4. sz. végzésével az  MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány új képviselőit Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernőt, a kuratórium elnökét, valamint dr. Szinger Andrást, a kuratórium tagját nyilvántartásba vette. 

Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernő 2013. július 1-jei hatállyal más irányú elfoglaltsága miatt kuratóriumi tagságáról és elnöki tisztségéről lemondott. Az alapító Magyar Tudományos Akadémia elnöke Pálinkás József 2013. augusztus 26-án kelt levelében a Kuratórium tagjául Prof. Dr. Szegedy-Maszák Mihály akadémikust jelölte, akit a Kuratórium tagjai 2013. szeptember 16. napján egyhangúlag a Kuratórium elnökévé választottak.

A Fővárosi Törvényszék 12.Pk.63.741/1990/18. sz. Határozatával Kulcsár Szabó Ernő képviseleti jogát, és kuratóriumi tagságát megszüntette, s egyidejűleg Prof. Dr. Szegedy-Maszák Mihály képviseleti jogát és kuratóriumi tagságát nyilvántartásba vette.